Leids Kunstcentrum


- 1972 -

Boerhaavezalen
Het gebouw werd in 1972 niet meer gebruikt als kunstcentrum, maar het bord zit er nog.


foto: Gemeente Leiden, afdeling Monumentenzorg


In 1949 werd het voormalige Caecilia Gasthuis in gebruik genomen als Leids Kunstcentrum. Het moest een trefpunt van Leidse kunst en kunstnijverheid worden. Vanaf dat moment werden er zeer regelmatig exposities georganiseerd. Het gebouwencomplex werd in die tijd meestal aangeduid als ‘de Boerhaavezalen’. Het geheel verkeerde in slechte staat en het werd alleen provisorisch gerepareerd.
In de jaren zestig waren de gebouwen zo slecht dat ze niet echt aantrekkelijk meer waren om er nog exposities in te houden. De kunstenaars drongen aan op restauratie, maar daar werd voorlopig geen gehoor aan gegeven. Na 1966 werden er geen tentoonstellingen meer gehouden. De provenierswoningen en andere delen van het complex werden nog wel tot in de jaren tachtig bewoond.