Sint Caeciliaklooster


Sint Caeciliaklooster, zoals weergegeven op de kaart van Van Dulmenhorst


Op de plaats van het huidige Museum Boerhaave werd in 1414 het Sint Caeciliaklooster gesticht. Het was een van de vier grote vrouwenkloosters die dicht bij elkaar stonden in dit stadsdeel. De wijk werd ook wel het Vrouwenkamp genoemd. Dat was ook de oorspronkelijke naam van de huidige Caeciliastraat. Tegenwoordig heet de wijk De Camp. De andere kloosters waren: het Sint Ursulaklooster, het Sint Michielsklooster en het Sint Agnietenklooster. Het waren ommuurde terreinen met daarbinnen een boomgaard en enkele, voor die tijd, forse gebouwen. Het gebouw van het Sint Caeciliaklooster stond aan een gracht die dwars door de wijk liep vanaf de Lange Mare tot de huidige Turfmarkt. Dit was de Achtergracht, later Dolhuisgracht. Het Sint Caeciliaklooster was geweid aan de Heilige Caecilia, een Romeinse martelares uit het begin van de derde eeuw. Het klooster was weinig welvarend. Het werd bewoond door de Augustinessenzusters. Ze voorzagen in hun onderhoud door weven en handwerken. In 1465 waren ze met 48. Het kloosterterrein werd aan de noordkant begrensd door de Vrouwenkamp (nu Caeciliastraat), aan de westkant door de Josephsteeg (nu Sionsteeg) en aan de oostkant door de Pastoorsteeg (nu Vrouwenkerksteeg. Op de afbeelding op de kaart van Van Dulmenhorst zijn de gebouwen te zien die langs de gracht stonden. Rechts staat de kapel, links het woonklooster, met boven het dormatorium (slaapzaal) en beneden het refectorium (eetzaal). De schoorsteen duidt erop dat daar de keuken was. Het poortje aan de Vrouwenkerksteeg was de ingang.
Caecilaklooster

De tekening is gemaakt door Salomon van der Paauw in de 19e eeuw. Het is niet duidelijk welke waarde hieraan ontleend kan worden. Waarschijnlijk heeft de tekenaar Van Dulmenhorst als voorbeeld gebruikt.