Hooigracht (1)
Bij de Hooigracht aan de kant van de Oude Rijn is aan beide zijden een heel huizenblok verdwenen. Aan de westzijde werden de huizen in 1935 afgebroken om een goede toegang tot de Kaasmarkt te maken. Zie hierover het hoofdstuk Kaasmarkt.
Aan de oostzijde is een doorbraak gemaakt voor de aanleg van de Ir. Driessenstraat. Waarom het hele blok tot aan de Oude Rijn werd afgebroken is onduidelijk. In het wegenplan van 1959 staan aangegeven dat er over de Middelstegracht een doorgaande weg moet komen, parallel aan de Hooigracht. Om aan te sluiten op de Pelikaanstraat, zou er dwars over dit blok een rijbaan moeten komen. Later werd gedacht aan een parallelle rijbaan over de Uiterstegracht, die zou worden aangesloten op de Oude Herengracht. Daarbij zou het blok tussen Hooigracht en Middelstegracht ontzien kunnen worden. Voordat deze plannen waren uitgewerkt was men al volop begonnen met de sloop.
De verdwenen panden aan de Oostzijde van de Hooigracht zijn te vinden in het hoofdstuk over de Ir. Driessenstraat.Detail van de Kaart van Van Campen, 1879
De Hooigracht nabij de Oude Rijn, 2015
- 1930 -

Kaasmarkt
Het blok aan de westzijde van de Hooigracht moet wijken voor een verbreding van de toegang tot de Kaasmarkt. De huizen worden in 1935 afgebroken.


foto: J. Sleding


- 2015 -

De Gepekte brug
De nieuwe brug is gebouwd in 1942.
- 1941 -

Oude Rijn
De hoek van de Oude Rijn met de Hooigracht, oostzijde.


- 2015 -
- 1924 -

Oude Rijn
Hetzelfde plekje als hierboven, maar nu voor de sloop van de huizen tussen Hooigracht en Kaasmarkt.

foto: W.J. Kret
- na 1942 -

Hoek van de Oude Rijn met de Hooigracht
Met de nieuwe Gepekte Brug en zonder de huizen op de hoek van de Kaasmarkt en de Hooigracht.


foto: Gemeentewerken Leiden


- 2015 -
- 1960 -

Oude Rijn, bij de hoek van de Hooigracht
Voor de sloop van het blok tussen Hooigracht en Middelstegracht in de jaren zestig van de vorige eeuw.


- 2015 -

Nieuwbouw aan de Oude Rijn
Jarenlang is hier een parkeerterrein. In 1987-1988 wordt het gebied weer bebouwd.
- 1960 -

Hooigracht, gezien vanaf de Gepekte Brug
De sloop van het bouwblok aan de linkerkant is begonnen. Op de hoek van de nieuwe ir Driessenstraat is het gebouw van de Leidsche Duinwatermaatschappij in aanbouw .


foto: N. van der Horst


- 2015-
- 1973 -

Uitzicht op de Oude Rijn
Het blok tussen Ir. Driessenstraat en Oude Rijn is grotendeels gesloopt.
rechts: een van de laatste huizen aan de Oude Rijn.


foto: J. Holvast


- 1975 -

Parkeerterrein
Het kaalslagterrein is ingericht als parkeerterrein. Het heeft de niet-officele naam 'Ir. Driessenplein' gekregen.