Oranjeboomstraat
Voor de verbreding van de Oranjeboomstraat hoeven geen eeuwenoude monumenten te worden gesloopt. Deze straat dateert uit 1910. Onder het bewind van wethouder Korevaar werd in deze omgeving aan het begin van de vorige eeuw een arbeiderswijk gesaneerd. De westzijde van de Oranjeboomstraat wordt afgebroken om de straat op voldoende breedte te krijgen. Daarbij sneuvelen ook enkele panden aan het levendaal. De Oostzijde van de Oranjeboomstraat blijft helemaal in tact en krijgt de status van gemeentelijk monument.Detail van de stadsplattegrond, 1911


De verbrede Oranjeboomstraat
- 5 mei 1964 -

De Oranjeboomstraat, gezien vanaf het Levendaal
Op de hoek van het Levendaal (nr 47) zit de rijwielhandel van H.J.C. Beerenfenger. Er worden ook tweedehands goederen verkocht.


- 2015 -

De verbrede Oranjeboomstraat
Wat ooit een rustig straatje was, is nu een belangrijke verkeersader.
- 1962 -

Het Levendaal
Links: het begin van de Oranjeboomstraat.

foto: N. van der Horst


- 2015 -

Nieuwbouw
De nieuwbouw met het karakteristieke torentje is van 1987. De architect is Rob Nord van het Haagse bureau Van Veldhoven en Partners.
Zoals wel vaker bij dit soort projecten, wordt er meer gesloopt dan voor de doorbraak strikt noodzakelijk is. Met de afbraak van het pand Levendaal 35/37 onstaat meer ruimte voor het nieuwbouwcomplex.- 1973 -

Levendaal 35 en 37
Deze panden worden meegezogen in het sloopproces, als de hoek van het Levendaal en de Oranjeboomstraat opnieuw wordt ingevuld. Ze zijn gebouwd in 1932 door Bakkerij Koole Nicola & Co. Het ontwerp is van Architectenbureau Lohman en Polsen. Op deze plaats was in de 17e eeuw al een bakkerij. Bakker Jan Harmansz krijgt het perceel in 1615 in eigendom. Door de eeuwen heen blijft er een bakkersbedrijf gevestigd. Op 23 mei 1797 komt het in handen van de familie Van Dorsten. H. van Dorsten, een telg uit dat geslacht, is 1932 bedrijfsleider van de winkel aan het Levendaal. Nummer 37 was voor de verbouwing in gebruik als magazijn van de bakkerij. Deze winkel zal worden verhuurd.
In de Leidse Courant van 4 november 1932 staat te lezen dat de nieuwe bakkerswinkel de volgende ochtend geopend zal worden. De journalist is vol lof over de nieuwe winkelpanden. Hij schrijft verder: ‘Jammer, dat nog steeds het ongedempte Levendaal het aanzien aanmerkelijk verslechterd, doch we mogen hopen dat binnen afzienbaren tijd deze ernstige kwaal worde weggenomen.’
De zaak gaat in de jaren vijftig van de vorige eeuw over in andere handen en wordt voortgezet onder de naam Banketbakkerij van der Meer.
In 1969 wil de gemeente de panden Levendaal 35, 37 en 39 onteigenen. Dat gaat niet door want de gemeente kampt met een enorm tekort op de begroting. De winkel blijft voorlopig bestaan. Rond 1970 wordt het een filiaal van de Fa. P. de Ru en Zn. De laatste advertentie is van 31 december 1973.

Op Levendaal 37 komt in 1933 de kapperszaak Maison ‘Le Figaro’. Die vertrekt eind 1934. In het pand komt een dierenwinkel, die daar waarschijnlijk tot begin jaren veertig van de vorige eeuw blijft.
- 25 mei 1962 -

De westzijde van de Oranjeboomstraat,
gezien richting Levendaal. Op de achtergrond staat de Sint Barbaraschool.
Deze kant van de straat wordt gesloopt om voldoende breedte te krijgen voor de nieuwe verkeersader.


- 2015 -

Nieuwbouw
De nieuwe huizen aan de westzijde staan een stuk verder naar achter dan de oospronkelijke bebouwing. In feite staan ze op plek van de voormalige broodfabriek 'Coöperatieve Vereniging Vooruit', waarvan het monumentale hoofdgebouw aan de Korevaarstraat behouden bleef. De bouw wordt eind 1995 voltooid.
- 1971 -

Oranjeboomstraat, hoek Geregracht
De sloop is begonnen.
Op de achtergrond zijn de gebouwen te zien van de voormalige broodfabriek 'Coöperatieve Vereniging Vooruit'.

foto: (verm) B.B.M. Jansen


- 2015 -
- 6 april 1971 -

Oranjeboomstraat
met zicht op de Sint Barbaraschool en de Sint Jorisstraat
De oostzijde van de straat is gesloopt.


- 2015 -