Paardensteeg


De Paardensteeg (later Prinsessekade) zorgt al vroeg voor problemen met de doorstroming van het verkeer. Leiden heeft sinds 1842 een spoorwegstation, waardoor er van deze kant meer bezoekers de stad binnenkomen. Vanaf 1879 heeft de paardentram een route vanaf het station, over de Blauwpoortsbrug. Daar vertakt hij zich naar de Haarlemmerstraat en de Paardensteeg.Detail van de kaart van Blaeu (17e eeuw), met de Blauwpoort en de Blauwpoortsbrug
De bebouwing langs de waterkant van de Paardensteeg bestond oorspronkelijk uit verdedigingswerken. De Blauwpoort is blijven staan tot 1735.
Detail van de kaart van Van Campen, 1899


Prinsessekade, de vroegere Paardensteeg
- 17e eeuw -

Blauwpoort en Blauwpoortsbrug
Rechts de achterkant van de huizen aan de Paardensteeg

reproductie A. Beerstraten, 1917


- eind 19e eeuw -

Achterzijde Paardensteeg
Aan de waterkant bevinden zich de terrassen van het restaurant 'Franziskaner Brau' en Café de Kroon.
- Eind 19e eeuw -

Paardensteeg, gezien vanaf de Turfmarkt
Het sigarenwinkeltje op de rechter hoek heet 'de Turfbel'. Oorspronkelijk was dit het turfdragershuisje. Daaraan hing een bel om de turfdragers te waarschuwen als er een schip met turf was aangekomen.


- 2015 -
- 1907 -

Paardensteeg, gezien vanaf de hoek met de Haarlemmerstraat
Het sigarenwinkeltje 'De Turfbel', dat op de hoek stond, is al gesloopt. De zaak is tijdelijk verhuisd naar het pandje ernaast (nr 3).
Daarnaast (nr 5/7) zit de stoffenzaak van Van der Horst.
Het huis helemaal links (nr 11) is Café de Kroon.
- Eind 19e eeuw -

Achterzijde Paardensteeg
De huizen van de Paardensteeg gezien vanaf de Blauwpoortsbrug.


- 2015 -
- eind 19e eeuw -

Paardensteeg, gezien vanaf het Kort Rapenburg
De steeg loopt taps uit naar de kant van de Bostelbrug. Daar is hij maar vijf meter breed.
- Eind 19e eeuw -

De Paardensteeg, gezien vanaf de Bostelbrug
Het pand op de linkerhoek (Paardensteeg 13) is het restaurant 'Franziskaner Brau'. Daarnaast, op nummer 11, zit Café de Kroon. Als het pand in 1907 wordt onteigend, verhuist het café naar Oude Singel 2, hoek Beestenmarkt.


- 2015-

een nieuwe naam
Sinds 1909 heet de straat Prinsessekade.


Op 25 oktober 1900 wordt de verkeerssitiatie van de Paardensteeg besproken in de Raad. Een raadslid stelt voor om een brug over het Galgewater te leggen, in het verlengde van Steenstraat-Kort Galgewater. Volgens de voorzitter wordt dit te duur en het kan problemen geven voor de scheepvaart. Slopen van de huizen langs de waterkant lijkt de beste oplossing, maar voor onteigening van de huizen is nog onvoldoende geld beschikbaar.
In de jaren daarna worden de huizen toch onteigend en in 1906 wordt defintief het besluit gekomen om de steeg te verbreden. In 1907 wordt besloten om ook de Bostelbrug te verbreden.- 1907 -

De huizen aan de waterkant worden gesloopt


- 1907 -

De sloop vordert
- 1908 -

De laatste panden van de Paardensteeg
Bij de sloop is een dik stuk muur tevoorschijn gekomen. Dit is een restant van de Blauwpoort die in 1735 gesloopt is.


- 2015 -


In 1908 wordt de straat opnieuw ingericht. Men vindt het passend om de straat een andere naam te geven. De beslissing daarover wordt genomen in 1909, na de geboorte van Prinses Juliana. Het college van B&W komt met de naam Prinsessekade. Een raadslid meent dat het Prinses Julianakade moet worden omdat later niemand meer zal begrijpen naar welke prinses de kade is vernoemd. De burgemeester vindt die naam te lang. De Raad stemt tenslotte voor Prinsessekade.- 1909 -

De nieuw aangelegde Prinsessekade


- 2015 -

Behalve de winkelpuien is er niet veel meer veranderd