Ir. Driessenstraat
Door de Hooigracht te verbinden met de Herengracht zou via de Oosterkerkstraat een route tot aan de Zijlsingel tot stand komen. De doorbraak van de Oosterkerkstaat was in 1938 al tot stand gekomen.
Om een verbinding te maken vanaf de Hooigracht naar de Herengracht moet dwars door de bouwblokken van Hooigracht-Middelstegracht, Middelstegracht-Uiterstegracht en Uiterstegracht-Vestestraat worden heengebroken. Een verbrede Kerksteeg zorgt voor een verbinding met de Oosterkerkstraat. De plannen voor deze doorbraak bestonden al voordat het roemruchte wegenplan van 1959-1962 werd gepresenteerd. Het wachten is op het moment dat de conservenfabriek van Tieleman en Dros kan worden gesloopt. Tieleman en Dros gaat in 1955 failiet. In 1957 wordt begonnen met de sloop van grote delen van het fabriekscomplex. In datzelfde jaar wordt ook de Middelstegracht gedempt.
Men heeft de smaak goed te pakken. Het blok tussen Hooigracht, Ir Driessenstraat, Middelstegracht en Oude Rijn wordt in de jaren 60-70 volledig gesloopt. Voor het wegenplan van 1959-1962 is dit niet direct noodzakelijk. Er wordt over gedacht om op termijn de Hooigracht te ontlasten met een route over de Middelste- of Uiterstegracht. Dan zou dit dit huizenblok misschien moeten verdwijnen. Voordat die plannen zijn uitgewerkt gaat alles al tegen de vlakte.De Ir. Driessenstraat, als onderdeel van de route Hooigracht-Zijlsingel
Het gebied tussen Hooigracht en Herengracht, waar de doorbraak komt


De nieuwe straat tussen Hooigracht en Middelstegracht krijgt de naam Ir. Driessenstraat. Ir. G. L. Driessen (overleden 05-05-1957) was jarenlang directeur van gemeentewerken. Er was eigenlijk al een verbinding van Hooigracht naar Middelstegracht. Tussen Hooigracht 89 en 91 liep de Vleerensteeg. Op de kaart is te zien dat dit later geen openbaar terrein meer was. Historisch besef om die naam in ere te herstellen ontbrak kennelijk. Ook uit praktische overwegingen was het een betere naam geweest. Zo'n naam met een voorvoegsel bekt niet en geeft verwarring bij het alfabetiseren.
Voorlopig komt er alleen een doorbraak tot de Middelstegracht, maar het is vanaf het begin de bedoeling om de verbinding door te trekken naar de Oosterkerkstraat.- Eind 19e eeuw -

Hooigracht 105-113


- 2015 -

- Eind 19e eeuw -

Hooigracht 95-103
Nr 95 is de gereformeerde pastorie. In 1936 wordt dit gebouw in gebruik genomen als tehuis voor Ouden van Dagen. Eind 1950 verhuist het tehuis het naar het Plantsoen.
nr 97: De grote deur is de toegang tot de kerkzaal van de gereformeerde kerk die aan de Middelstegracht staat. Deze kerk is in gebruik tot 1939. De gereformeerden krijgen dan de beschikking over een nieuw kerkgebouw (de Zuiderkerk) aan de Lammenschansweg.
nr 99 behoort ook tot de gereformeerde kerk. Het wordt o.a. gebruikt als schoolgebouw. In 1939 wordt het in gebruik genomen als kantoor van een kaashandel. De kerkzaal wordt kaaspakhuis.
Vanaf 1960 is nummer 99 het kantoor van Wijers Industrie en handelsonderneming.
nr 101 is tot begin 20e eeuw in gebruik als R.K. Weeshuis.


foto: J. Goedeljee


- Eind 19 eeuw -

Hooigracht 85-89
Tussen 89 en 91 loopt de Vleerensteeg.
- eind 19e eeuw -

Tieleman en Dros
Op de plaats van de nummer 91-93 wordt eind 19e eeuw een gebouw van de conservenfabriek Tieleman en Dros neergezet.
Rechts van het pand is het begin van de Vleerensteeg te zien.
- eind 19e eeuw -

Hooigracht 85-95


- eind 19e eeuw -

Hooigracht 83-86, eind 19e eeuw
- eind 19e eeuw -

Hooigracht 81-87


- 2015 -

François Houttijnhofje
Alleen Hooigracht 81 (de toegang tot het François Houttijnhofje) is blijven staan.
- 1960 -

Hooigracht
Er zijn al een paar flinke gaten in de gevelwand geslagen. De nummer 99 is verdwenen. 97-99 staat er nog. Daarna is alles tot aan nr 81 (het François Houttijnhofje) afgebroken. Op de hoek van de nieuwe ir Driessenstraat is het kantoor van de Leidsche Duinwatermaatschappij in aanbouw.
Hooigracht 103 is vanaf midden jaren dertig een winkelpand van A. van den Ouweelen en Zonen, die in kachels en huishoudelijke artikelen handelt. Hij heeft ook de panden Hooigracht 104 en 106 in gebruik.
Hooigracht 105 wordt vanaf de jaren veertig tot ver in de jaren vijftig gebruikt als kantoorgebouw door transportbedrijf Mostert. Vanaf medio 1970 wordt het tijdelijk in gebruik genomen door de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren.


foto: N. van der Horst


- 2015 -

Nieuwbouw
Na de sloop van het blok tussen Ir Driessenstraat en Oude Rijn, blijft het terrein jarenlang onbebouwd en het heeft in die jaren de officieuze naam 'Ir Driessenplein'. Op 19 februari 1987 wordt de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw. Er komt een parkeergarage die wordt ingesloten door winkels en woningen (aan de kant van de Oude Rijn en de Middelstegracht).
De parkeergarage wordt op 15 juli 1988 officieel in gebruik genomen door wethouder Peters.
Op de hoek van de Oude Rijn en de Hooigracht komt een grote vestiging van de kledingketen Marca. Op de hoek van de Hooigracht en de Ir Driessenstraat komt een supermarkt van Albert Heijn. Marca wordt opgevolgd door De Block met wit- en bruingoed. Albert Heijn neemt in juli 2014 het grootste deel van de winkelruimte van De Block erbij. Op de hoek van de Oude Rijn komt datzelfde jaar een vestiging van Gall & Gall.
- 1957 -

De eerste fase van de doorbraak van de ir Driessenstraat
De gebouwen van Tieleman en Dros tussen Hooigracht en Middelstegracht zijn al met de grond gelijk gemaakt.
Het grote gebouw links is de voormalige kerkzaal van de gereformeerde kerk, die zijn toegang had aan de Hooigracht. Vanaf 1939 is hij in gebruik geweest als kaaspakhuis.
rechts: een pand van Tieleman en Dros, dat voorlopig nog blijft staan.


foto: H. Kleibrink


- oktober 1957 -

uitzicht op de Middelstegracht
De sloop vordert. De gereformeerde kerk is nu ook verdwenen.


foto: N. van der Horst
- 2015 -

Appartementen
De eerste nieuwbouw op de slooplocatie is het kantoor van de Leidsche Duinwatermaatschappij. Op 27 juli 1960 wordt het in gebruik genomen. Dit overigens fraaie ontwerp van ir. M.P. Schutte, vormt een sterk contrast met de historische omgeving. Het is jammer dat het uit de rooilijn staat, waardoor het lijkt of het niet echt mee wil doen. Zo ontstaat een rommelig beeld en als hoekmarkering komt het niet tot zijn recht. Dit past overigens in het denken van die tijd: Lak hebben aan de omgeving en de arrogantie dat alleen nieuwe architectuur ertoe doet.
Het gebouw wordt overbodig als de Leidsche Duinwatermaatschappij in 1989 wordt overgenomen door het Energiebedrijf Rijnland (EWR). Het krijgt tijdelijke gebruikers en staat jarenlang leeg. In 2015 wordt het verbouwd tot een appartementencomplex.
- 1966 -

Mostert
Op de achtergrond staan panden van Tieleman en Dros, waarvan in 1957 een deel is overgenomen door transportbedrijf Mostert.


- 2015 -

Doorbraak
Aan de Middelstegracht staat nog een deel van de voormalige fabrieksgebouwen van Tieleman en Dros.
- 1960 -

Oude Rijn en Middelstegracht
Rechts: uitzicht op de Middelstegracht.
Links is tussen de overgebleven gebouwen de Oude Rijn te zien.


Foto: B.B.M. Jansen
- 1969 -

Kruising ir. Driessenstraat-Middelstegracht
Het middelste pand en de garage links daarvan worden gesloopt ten behoeve van de doorbraak naar de Uiterstegracht.
Het meest linkse pand (nr 121) blijft nog lang staan, maar in 1989 moet het wijken voor nieuwbouw.


Foto: B.B.M. Jansen
- 1956 -

Middelstegracht (oostzijde)
met de fabrieksgebouwen van Tieleman en Dros, gezien vanaf de Oude Rijn in de richting van de huidige Ir. Driessenstraat.
De gebouwen voor en direct rechts van de schoorsteen zijn blijven staan.
Helemaal rechts staat de gereformeerde kerk, die zijn ingang heeft aan de Hooigracht.


foto: H. Kleibrink


- 2015 -

Nieuwbouw
Dit stukje van de Middelstegracht heeft een totaal ander aanzien gekregen. Aan de rechterkant was jarenlang een parkeerterrein dat in de volksmond "ir. Driessenplein' heette. De nieuwbouw op deze plek is van 1988.
- 1956 -

Middelstegracht (oostzijde)
met de fabrieksgebouwen van Tieleman en Dros, gezien in de richting van de Oude Rijn.


foto: H. Kleibrink


- 2015 -

Doorbraak
Op de plaats waar het hoge fabrieksgebouw stond, loopt nu de Ir. Driessenstraat.
- 1989 -

Het stukje tussen Middelstegracht en Uiterstegracht (noordzijde)
J. van Putten, draaiorgelman en bewoner van het huis links op de foto had hier gedurende ongeveer 20 jaar een stadsboerderijtje. Dit was niet volgens de regels, maar het werd al die tijd door de gemeente gedoogd. In 1988 krijgt hij opdracht om het terrein te ontruimen. Er komt een skateboardbaan op deze plaats. Die blijft daar staan tot de locatie in 1989 bouwrijp wordt gemaakt.


foto: J. Lagas


- 2015 -

Nieuwbouw
In 1992 wordt hier een appartementencomplex gebouwd met kantoorruimte op de begane grond. Begin 1993 wordt het gebouw opgeleverd. Daarmee is het laatste gat van de Ir. Driessenstraat ingevuld.
- 1989 -

Het stadsboerderijtje van J. van Putten
gezien vanaf de Uiterstegracht, richting Hooigracht.
rechts: het voormalige PTT-gebouw.


foto: J. Lagas


- 2015 -
- 1969 -

Parkeerterrein
Voordat Van Putten hier zijn paarden liet lopen was het een parkeerterrein.


- 2015 -
- 1974 -

Hoek ir Driessenstraat - Uiterstegracht met het voormalige PTT-gebouw
Op de achtergrond is de gevel van de Overdekte te zien.
- 1972 -

PTT-gebouw op de hoek van Uiterstegracht en Ir. Driessenstraat
Op de achtergrond is een stukje te zien van de bedrijfpanden die Mostert in gebruik heeft. Het is een restant van de fabrieksgebouwen van Tieleman en Dros.


- 2015 -
- 1969 -

Het stukje tussen Uiterstegracht en Vestestraat (zuidzijde)
Bij de doorbraak van Uiterstegracht naar Vestestraat is de sloopkogel kennelijk iets te ver uitgezwaaid, waardoor dit pleintje is ontstaan.


- 2015 -

Stadsparkje
Op de open plek komen in 1983 woningen met daarvoor een parkje, waardoor een van de voormalige gaten in de Ir. Driessenstraat nooit echt is opgevuld.
- 1958 -

Uiterstegracht
gezien richting Oude Rijn, ongeveer vanaf de plek waar nu de Ir. Driessenstraat loopt. De gracht wordt gedempt in 1959.


foto: H. Kleibrink


- 2015 -

Auto's in plaats van water
Rechts is een stukje van de nieuwbouw van 1983 te zien.
- 1959 -

Uiterstegracht
nabij de toekomstige doorbraak van de Ir. Driessenstraat.

foto: N. van der Horst


- 2015 -

Mostertcomplex
Het fabrieksgebouw rechts, bekend als het Mostertcomplex, is blijven staan. Het vormt een geheel met de gebouwen aan de Middelstegracht en het is sinds 1986 in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw.
- 1986 -

Het Mostertcomplex
Delen van de fabrieksgebouwen van Tieleman en Dros worden van 1957 tot 1977 gebruikt door transportbedrijf Fa. C.A. Mostert & Zonen. In 1985-86 wordt dit zgn. Mostertcomplex door Architectenburo Boudewijn Veldman verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers.
- 1958 -

Uiterstegracht
met het fabriekscomplex van Van Wijk-Zaalberg.


foto: H. Kleibrink


- 2015 -

De Uiterstegracht is doorsneden door de Ir. Driessenstraat
In 1983 zijn hier nieuwe woningen gebouwd.