het Kijkhuis


- na 2016 -

schets voor het nieuwe Kijkhuis
- 8 augustus 2016 -
Het Kijkhuis, dat nu nog gevestigd is aan de Vrouwenkerksteeg, wil een nieuw filmhuis bouwen aan de Lammermarkt. De plannen zijn serieus want in juni 2016 hebben de initiatiefnemers een koopcontract getekend met de gemeente Leiden voor de overdracht van enkele panden met bijbehorende grond. Er is een ontwerpschets gemaakt, maar die heeft een nog zeer voorlopig karakter. Afgaande op de tekening zou het gaan om drie bestaande panden rechts van de slooplocatie van museum De Lakenhal (Lammermarkt 19, 17 en 15), plus het Fokkeplein waar de architect van De Lakenhal een retrohuisje heeft getekend. De architect van het Kijkhuis geeft er een andere invulling aan en die ziet er aardig uit. De grote vraag is wat er gaat gebeuren met de drie bestaande panden. Volgens de berichten stelt de gemeente als randvoorwaarde dat de perceelsverdeling gehandhaafd blijft en dat er een gevarieerd daklandschap ontstaat. De bioscoopbouwers willen de diepte in. Dat betekent vrijwel zeker dat de huidige bebouwing wordt gesloopt. In het gunstigste geval worden de oude gevels gereconstrueerd.- januari 2018 -

De plannen voor het nieuwe Kijkhuis zijn verder uitgewerkt
Zoals ik al vreesde ziet de toekomst voor Lammermarkt 19, 17 en 15 er niet goed uit. Zelfs de gevels blijven niet bewaard. Dat zou door de architect gAAgA en OASA wel zijn geprobeerd, maar ze kregen het niet voor elkaar. Het nieuwe ontwerp is zeker niet slecht, maar het is heel jammer dat daarvoor een rijtje historische panden moet verdwijnen.