het Parmentiercomplex


- 1990 -

het Parmentiercomplex

foto: Stiel


De geschiedenis van het Parmentiercomplex
Het fabrieksgebouw aan de Lammermarkt 58 dateert uit 1863. In 1865 wordt er een vleugel bijgebouwd aan de Binnenvestgracht tussen de Korte Mare en de Korte Scheistraat. Hier komt de stoomspinnerij. In 1873 gaat Parmentier failliet. Clos & Leembruggen neemt het bedrijf in 1910 over. De naam J. Parmentier & Zonen blijft gehandhaafd tot ongeveer 1942. De vleugel van de stoomspinnerij aan de Korte Langestraat (inmiddels Lammermarkt) wordt in gebruik genomen door de Leidsche Breifabriek.
De N.V. Athibu, groothandel in sanitair en loodgietersartikelen komt in 1941 naar het bedrijfspand Lammermarkt 58. N.V. Athibu heeft ook een vestiging op Hoge Rijndijk 25 (het voormalige Militaire Invalidenhuis). Dit bedrijf, dat later de naam Ico-Athibu gebruikt, blijft daar tot 1989. De vestigingen aan de Lammermarkt en de Hoge Rijndijk worden afgestoten en de bedrijfsactiviteiten worden overgebracht naar de Rooseveltstraat.
Het Parmentiercomplex komt in handen van Projectontwikkelaar De Lange en Van der Plas, Katwijk. Er wordt een plan ontwikkeld voor de bouw van appartementen met op de begane grond winkels of kantoren en een discotheek. De Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (Stiel) en enkele andere partijen strijden voor het behoud van het Parmentiercomplex. Stiel wijst erop dat het gebouw een bijzonder gaaf geheel vormt, terwijl de meeste andere oude fabriekscomplexen een rommelige verzameling zijn van allerlei bouwsels uit verschillende perioden.
Het duurt een poos voordat de beslissing valt. Een aantal gemeenteraadsleden aarzelt, maar B&W achten behoud van het complex financieel niet haalbaar. Omwonenden vrezen voor overlast van de discotheek. In juni 1991 besluit de gemeenteraad dat de Koets-o-theek uit de Oude Mors kan verhuizen naar de locatie van het Parmentiercomplex. Daarmee is feitelijk beslist dat het oude fabrieksgebouw wordt gesloopt.
Intussen is het gebouw gekraakt. De krakers weten met rechtelijke procedures hun verblijf te rekken tot 1 april 1993. Wethouder Tjeerd van Rij geeft al een sloopvergunning af voordat er een bouwvergunning is, om maar te voorkomen dat het pand opnieuw zal worden gekraakt. In april 1993 wordt begonnen met de sloop.
- 15 mei 1990 -

De locatie van de nieuwbouw
Hoewel steeds wordt gesproken over nieuwbouw op de plaats van het Parmentiercomplex, gaat het in feite om de hele hoek, inclusief de kleine huisjes tussen het hoofdgebouw (rechts) en de voormalige stoomspinnerij (uiterst links) die later gebruikt werd door de Leidsche Breifabiek, de LBF en vervolgens ook nog door Ico-Athibu.
De kleine pandjes op de hoek spelen in alle discussies geen enkele rol. Bij de sloop worden ze achteloos meegenomen.


foto: N.J. Bavelaar


Rond de jaarwisseling gaat de bouw van start. In het voorjaar van 1995 is het klaar. De discotheek onder de naam ‘In Casa’ wordt op 10 mei 1995 ingewijd.- 10 augustus 2016 -

De nieuwe situatie
Als we het verlies van de monumenten even vergeten, moet worden vastgesteld dat de nieuwbouw het stadsbeeld ten goede komt. De ruimte van het plein rechtvaardigt het volume van de bouwwerk, dat door zijn vormgeving beslist niet massief oogt. De architect is Roeleveld Sikkes.
De discotheek is inmiddels ter ziele. 'In Casa' sluit in december 2014 haar deuren.