Mijnders en Van den Broek


Na de teloorgang van de textielindustrie is het de beurt aan nieuwe ondernemers om activiteiten te ontplooien aan de Langegracht. Op 12 april 1973 wordt het meubelcentrum Mijnders geopend in een deel van het voormalige fabrieksgebouw van Clos & Leembruggen.
- 1973 -

Mijnders Meubelen
een nieuwe bestemming voor het fabrieksgebouw van Clos & Leembruggen.


foto: J. Holvast


In het voorjaar van 1978 komen Henk Mijnders en Jan van den Broek met plannen voor een nieuw koopcentrum aan de Langegracht. Dit moet komen achter de toonzalen van Mijnders Meubelen. Op een deel van het Krantzterrein willen ze een parkeergarage bouwen. De gemeente is niet blij met deze ontwikkeling. Men wil op die plek geen uitbreiding van de winkelfunctie. Mijnders speelt het handig en de gemeente trekt aan het kortste eind.
In maart 1980 presenteert Van den Broek een plan voor een parkeergarage op een deel van het Krantzterrein. Aan de Oude Singel kunnen woningen komen. Vanwege de eerdere problemen met Mijnders en Van den Broek is de gemeente niet genegen om medewerking te verlenen aan dit plan. De gemeente heeft zelf een paar locaties voor parkeergarages op het oog, maar daarmee vlot het niet erg.
De gemeente staat voor een pijnlijke keuze. De Digros is er tegen haar zin gekomen. Goedkeuren van de parkeergarage zou een steun in de rug zijn, maar draagt wel bij aan het oplossen van de parkeerproblemen. Digros financiert de parkeergarage zelf, terwijl de gemeente het voorlopig nog niet voor elkaar krijgt om een parkeergarage te bouwen.
Op 14 augustus 1980 wordt het koopcentrum geopend. Behalve de supermarkt van de Digros hebben zich daar diverse andere winkeliers gevestigd.
Een jaar later gaat de gemeente toch aarzelend overstag. Met de concurrentie van het koopcentrum voor de winkels in de binnenstad blijkt het wel mee te vallen. Ook dringt het besef door dat een parkeergarage het winkelen in de binnenstad zelfs ten goede zal komen. Pijnlijk is dat de gemeente een miljoen verlies leidt met de verkoop van het Krantzcomplex aan de Digros. Men had gerekend op rijkssubsidie, maar die komt er niet als er een parkeergarage wordt gebouwd. Woningen zijn geen optie meer door de malaise op de woningmarkt.
Begin oktober 1981 gaat de Raad akkoord met de bouw van de parkeergarage. De Digros gaat een tijdelijk parkeerterrein inrichten op de plaats waar het politiebureau gebouwd zal worden. Op 23 november 1981 begint de sloop van het Krantzcomplex. De Digros maakt geen haast met de parkeergarage nu er een tijdelijk parkeerterrein ligt. Twee jaar later gaan de ontwikkelingen snel.
In januari 1983 vertrekt Mijnders Meubelen naar de Winkelhof in Leiderdorp. In mei 1983 neemt Bristol zijn intrek in de winkel van Mijnders. In juni wordt begonnen met de bouw van de parkeergarage. In december word de eerste paal geslagen voor de woningen aan de Oude Singel op de plaats waar een deel van het Krantzcomplex stond.- 30 oktober 2016 -

nieuwbouw Oude Singel
De appartementen met de rode baksteen zijn in de plaats gekomen van het gebouw van Krantz.
Het poortje aan de linkerkant geeft toegang tot de parkeergarage van de Digros.
In mei 1984 wordt begonnen met de bouw van het politiebureau. Op 12 april 1984 wordt de Digrosgarage officieel geopend. In april 1985 wordt het nieuwe politiebureau in gebruik genomen en op 22 mei 1985 volgt de officiŽle opening.