Vollersgracht voor de demping in 1861 - tekening W.L. Andreae

Vollersgracht, gezien richting Van der Werfstraat. Dit was toen nog de Maredorpse Achtergracht. Het grote dak op de achtergrond is van de kapel van het Barbaragasthuis aan de Haarlemmerstraat (nummer 165).Vollersgracht 1856 - tekening W.L. AndreaeDetail kaart Van Campen 1850
Vollersgracht, gezien richting Van der Werfstraat, vanaf het smalle gedeelte. Op de voorgrond is het bruggetje te zien dat ter hoogte van de Dwarsparadijssteeg lag. Links staat het oude pand Vollersgracht 2 met enkele uitbouwsels die niet op de kaart te zien zijn.