Vollersgracht 31

de Grutterspoort, 18-08-2017

Grutterspoort (Vollersgracht 31)
Deze poort is voor het eerst te zien op de kadastrale kaart van 1815.
Op 22 december 1875 krijgt Johannes Kooreman een vergunning voor het oprichten van een smederij in het perceel Vollersgracht 31.
Op 13-09-1883 vraagt Pieter Stoeke een vergunning aan voor het oprichten van een manufactuurververij in een perceel aan de Grutterspoort, 'uitkomende aan de Gedempte Voldersgracht 31'. De stomerij breidt zich in de jaren daarna uit tot een aantal percelen aan de Vollersgracht. (Zie de rubriek over Stomerij Stoeke). Vermoedelijk blijft het perceel aan de Grutterspoort deel uitmaken van de stomerij tot die rond het jaar 1950 ophoudt te bestaan. Het is goed mogelijk dat de opvolgende gebruikers van het aangrenzende pand Vollersgracht 23 dit perceel eveneens bij hun bedrijfsruimte hebben betrokken. In 1954 vestigt zich hier de lompen- en metaalhandel Kluivers. Van 1963 tot 1972 zit hier het metaalconstructiebedrijf Kasteel. Van 1975-1978 is het een magazijn voor verlichtingsartikelen van de firma Jaruto. Op dit moment is hier het Architektenburo Veltman Rietbroek Smit gevestigd.