Brahmslaan 2


- 2023 -

Brahmslaan 2
architect:en: Van Walraven-Drexhage


De Mormonen (officiële naam: ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de Laatste Dagen”) zijn een geloofsgemeenschap die in het begin van de negentiende eeuw in Amerika is gesticht.
In 1980 namen ze dit kerkgebouw in gebruik. Dit terrein was oorspronkelijk bedoeld voor de bouw van een kerk voor de Nederlands-Hervormden, maar die zagen af van hun plannen.
Voordat de Mormonen deze kerk gebruikten, kwamen ze samen in de Vrijmetselaarsloge, Steenschuur 6.