Hooigrachtkerk


- eind 19e eeuw -

Ingang Hooigrachtkerk
Het pand waarvoor drie mensen staan is Hooigracht 97. De grote brede deur is de toegang tot de kerk.

foto: J. Goedeljee


- begin 20e eeuw -

Achterzijde Hooigrachtkerk aan de Middelstegracht
In de negentiende eeuw traden twee keer groepen gelovigen uit de Nederlands Hervormde Kerk. Men was het onderling ook vaak niet eens, wat soms weer tot nieuwe scheuringen leidde, maar soms waren verschillende groepen ook bereid om samen verder te gaan.
De kerk aan de Hooigracht 79 werd in 1859 gebouwd door een uitgetreden groep met de naam Christelijk Afgescheiden Gemeente. Deze groep verliet in 1834 de Nederlands Hervormde Kerk.

Voordat het kerkgebouw aan de Hooigracht tot stand kwam, gebruikte de gemeente een pakhuis van Tieleman en Dros aan de Nieuwe Rijn, vermoedelijk nummer 86. Cornelis Dros en Adrien Tieleman waren betrokken leden van de Christelijk Afgescheiden Gemeente. Deze locatie werd de ‘Tonnenkerk’ genoemd omdat de kerkgangers banken gebruikten die bestonden uit planken die op tonnen lagen. De Afgescheidenen namen vervolgens een groter gebouw in gebruik aan de Oude Vest. Ook dit was eigendom van Tieleman en Dros. Oorspronkelijk was het een zeepziederij die door de kerkeraad werd verbouwd tot een echte kerk. Het gebouw stond op de hoek waar de Van der Werfstraat (toen nog Maredorpse Achtergracht) uitkwam op de Oude Vest. Op deze plaats is in 1874 een gemeentelijke bewaarschool gebouwd. Nu loopt op die plek de verbrede Pelikaanstraat.- 1850 -

locatie Christelijke Afgescheiden Kerk
- 1879 -

locatie Hooigrachtkerk


De Afgescheidnen hadden behoefte aan een beter kerkggebouw. Dat werd de kerk aan de Hooigracht. Het gebouw dat in 1859 in gebruik werd genomen, was vanaf de straat niet herkenbaar als kerk, maar daar was wel de toegangsdeur. Aan de Middelstegracht was de achterzijde van de kerkzaal te zien.
In 1892 kwam er een samenwerkingsverband tot stand met twee andere groepen gereformeerden: de Dolerenden van de Oude Vestkerk en de tweede Christelijk Afgescheiden Gemeente van de Herengrachtkerk. De kerken werden voortaan als volgt aangeduid: Hooigrachtkerk: kerk A, Herengrachtkerk: Kerk B, Oude Vestkerk: kerk C. In 1905 kwam er een volledige fusie tot stand en zo ontstond de Gereformeerde Kerk.
Er waren nu drie kerken van hetzelfde kerkgenootschap die vrij dicht bij elkaar stonden, terwijl aan de rand van de stad nieuwe woonwijken ontstonden. In 1939 is de Zuiderkerk aan de Lammenschansweg in gebruik genomen en is de kerk aan de Hooigracht afgestoten. Daarna werd het een kaaspakhuis van de firma Wyers. Het gebouw is in 1957 gesloopt in verband met de aanleg van de ir. Driessenstraat.- 1970 -

De voormalige toegang tot de Hooigrachtkerk
Dit werd later de ingang van het kaaspakhuis van de firma Wyers. Het pand is gesloopt i.v.m. de aanleg van de ir Driessnestraat.
foto: Monumentenzorg