Koningskerk


- 1962 -

Koningskerk
Willem de Zwijgerlaan 197
Architect C. Hamerpagt en J. de Gruyter

foto: J.L.A. van der Reijden


- 2022 -

rouwcentrum Monuta Van der Luit
is inmiddels gesloten wegens de voorgenomen bouw van torenflats aan de Willem de Zwijgerlaan
De bouw van de Koningskerk van de Nederlands hervormde gemeente had een minder lange aanloop dan de Maranathakerk en de Vredeskerk en de bouw zelf heeft weinig tijd gekost. In februari 1962 werd de eerste steen gelegd en in november van dat jaar kon de kerk al in gebruik worden genomen.
Voor dit stadsdeel werd voor kerkdiensten al enige tijd gebruik gemaakt van de aula van de school aan de Marnixstraat. De groep kerkgangers was niet zo heel groot en daarop was ook de omvang van de Koningskerk bemeten, maar eigenlijk was dat nog aan de royale kant. Men realiseerde zich dat er niet op groei gerekend hoefde te worden, want er waren geen plannen voor woningbouw in de directe omgeving. Wat wel gebeurde was een sterke terugloop van de kerkgang. Al in 1976 werd besloten om de Koningskerk af te stoten. Het gebouw is dus maar veertien jaar in gebruik geweest.
Het gebouw werd overgenomen door Rouwcentrum Van der Luit (later Monuta Van der Luit), dat de voormalige kerk na een verbouwing in 1978 in gebruik nam.
In verband met de voorgenomen bouw van een paar torenflats aan de Willem de Zwijgerlaan is het rouwcentrum in 2022 gesloten.