Loodskerk


- plm 1700 -

de houten Loodskerk


tekening: Abraham Rademaker


- eind 19e eeuw -

de stenen Loodskerk
De kerk wordt ook Waardkerk en Oosterkerk genoemd.
In 1659 werd begonnen met de stadsuitleg aan de oostkant. Het stadsbestuur wilde daar een nieuwe kerk bouwen. In 1663 werd daarmee een begin gemaakt, maar verder dan de fundering is men nooit gekomen.
Intussen was de behoefte aan een kerk groot en daarom werden er vanaf 1673 kerkdiensten gehouden in de bouwloods die op het terrein stond. Men noemde dit de Loodskerk.- 1698 -

de Waardkerk die nooit gebouwd is
architect: W. van der Helm
- 1675 -

de Waardkerk op de kaart van C. Hagen
Pas aan het begin van de negentiende eeuw, kwam men tot de slotsom dat de Waardkerk nooit gebouwd zou worden. De fundamenten zijn in 1809 verkocht en in 1829 werd de houten loods vervangen door een stenen gebouw. Het stadsbestuur noemde dit de Waardkerk, maar het kerkbestuur gebruikte de naam Oosterkerk. Naast de kerk was intussen de katoenfabriek verrezen. Die brandde in 1861 en 1897 volledig af. Door de brand in 1897 raakte de kerk beschadigd, maar hij werd na reparatie weer in gebruik genomen. In 1898 werd de kerk door de katoenfabriek opgekocht en het terrein werd bij het nieuwe fabriekspand getrokken. Aan de Herengracht werd in 1899 een nieuwe Oosterkerk gebouwd.