Maranathakerk


- 1953 -

oorspronkelijk ontwerp
- 1955 -

Maranathakerk
archirect: M. Kuiper
Het uiteindelijke gebouw dat architectonisch veel zwakker is dan het oorspronkelijke ontwerp munt uit door soberheid. De locatie doet evenwel veel goed. Weinig kerkgebouwen genieten het voorrecht om op zo'n voordelige plek te staan.


foto: J.W.C. Postel


De Nederlands Hervormde Kerk gebruikte sinds 1936 het gymnastieklokaal van de christelijke school aan de Hoge Morsweg als kerkruimte. De school stond in de bocht, bij het spoor.
Begin jaren vijftig werden er concrete plannen gemaakt voor de bouw van een kerk op de hoek van de Damlaan en de Lage Morsweg. In maart 1953 werd het ontwerp gepubliceerd. Bij heel veel gemeenteleden viel dat niet in de smaak. In november van dat jaar bleek dat de bouw veel duurder uitviel dan verwacht. Dat werd de reden waarom aan architect M. Kuiper werd gevraagd om een nieuw ontwerp te maken, maar veel mensen waren blij dat het eerste ontwerp van de baan was.
Het nieuwe ontwerpwas erg sober en bescheiden. Er volgde nog een discussie over een kruis dat de architect op de voorgevel had gedacht. Veel gemeenteleden hadden daar geen moeite mee, maar de kerkleiding besliste op dogmatische gronden dat het er niet moest komen. Men vond dat op en in een kerkgebouw geen tekenen en symbolen hoorden.
In november 1955 was het gebouw klaar. De Gereformeerde Kerk werd medegebruiker. Dat bleef zo tot 1968 toen de gereformeerden een houten noodkerk aan de Robijnstraat in gebruik namen. In 1975 kwamen de gereformeerden terug. Voortaan werden er met de hervormden gezamenlijke kerkdiensten gehouden. De bijgebouwen werden uitgebreid om in de toegenomen behoefte te kunnen voorzien.
In 2006 is het gebouw buiten gebruik gesteld en in 2007 is het gesloopt.- 2023 -

Woningen op de plek waar eens de Maranathakerk stond.