Maria Middelares kerk


- 2023 -

Maria Middelares met links het klooster
Rijndijk 283
architecten: Van Schrama en Van Oerle


In 1933 werd voor de paters Montfortanen aan het Haagse schouw het klooster Huize Montfort gebouwd. Het bisdom Haarlem gaf toestemming om er een openbare kapel aan te verbinden. Eerst werd er een houten noodkerk neergezet. Het was een tweedehands exemplaar dat eerst in Hoogmade had gestaan en het werd datzelfde jaar nog ingezegend. Dat er buiten de bebouwde kom een kerk werd gebouwd, komt wat vreemd over. In de nabijheid bevond zich op dat moment alleen de bebouwing langs de Rijndijk en de Hoge Morsweg. Toch bleek een kerk op deze locatie in een behoefte te voorzien. In de loop der jaren zorgden enerzijds de nieuwe woonwijken in de omgeving voor aanwas van het aantal kerkgangers, anderzijds had men, net als bij heel veel andere kerken, ook steeds meer met leegloop te maken.
De noodkerk bleef in gebruik tot 1949. In de naoorlogse jaren was het lastig om aan voldoende bouwmaterialen te komen. Er werd een stenen kerkgebouw neergezet naar ontwerp van architect Schrama, maar voorlopig werd daarop het dak van de oude kerk geplaatst. Op 15 augustus 1949 werd de nieuwe kerk ingewijd.
In 1972 verhuisden de Monfortanen naar Oirschot. Het klooster werd verkocht aan de Zusters Dominicanessen van Bijdorp-Voorschoten. Ze bleven er tot 1985. Het gebouw werd daarna gebruikt voor studentenhuisvesting.
Per 1 januari 1989 werd de kerk mede gebruikt door de protestantse SOW-gemeente. Voor die gelegenheid werden de beelden afgeschermd.
In 1990 wilden de zusters Dominicanessen het kloostergebouw verkopen aan de Katwijkse projectontwikkelaar Ouwehand Bouw BV. De projectontwikkelaar wilde eigenlijk ook de kerk hebben om op het hele terrein een wooncomplex neer te zetten. In ruil daarvoor zou hij een nieuwe kerk willen bouwen bij het winkelcentrum van de Stevenshof. Na breed beraad werd besloten om niet op dit aanbod in te gaan.
In 2002 stopte de SOW-gemeente met het huren van het gebouw, wegens teruglopend kerkbezoek. In 2006 werd de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Kort daarna kreeg ook het klooster de status van gemeentelijk monument.
In datzelfde jaar meldde zich een nieuwe medegebruiker. Het was een migrantengemeenschap met de naam Fellowship International Ministeries. Het was een kleine groep die een paar jaar later zover geslonken was dat ze in 2009 stopten met hun diensten.
In 2023 is de kerk grondig opgeknapt en gerenoveerd. Het gebouw is nu ook geschikt voor niet-religieuze activiteiten.