de Mon Pèrekerk


- 1850 -

de Mon Pèrekerk
Haarlemmerstraat 262
architect: Th. Molkenboer
- 1966 -

de pastorie aan de Oude Vest


foto: Monumentenzorg


Deze rooms-katholieke kerk die aan de Haarlemmerstraat nummer 262 stond werd ingewijd in 1839, maar daarvoor was er al een kerk op deze plek. Dit was een schuilkerk. Deze voorloper van de Mon Père kerk werd in 1654 gesticht door Abraham Bertius, zoon van Petrus Bertius. Vader Petrus Bertius was hoogleraar ethiek Leiden, maar omdat hij Remonstrant was, werd hij na de Synode van Dordrecht afgezet en hij week met zijn gezin uit naar Parijs, waar ze toetraden tot de katholieke kerk. Zijn zoons Johannes en Abraham traden toe tot de Orde der ongeschoeide Carmelieten en keerden terug naar Nederland. Abraham vond onderdak op een zolderkamertje bij Maria Droogh, op de hoek van de Haarlemmerstraat en het St. Jansgrachtje. Maria Droogh stond toe dat Abraham Bertius op het achtererf van haar huis zijn kerk stichtte. Zij deed dienst als kosteres. Er was behoefte aan meer ruimte en met geld van Maria Droogh werden belendende panden aangekocht. Het gebouw werd Le Soleil d’Or genoemd en in het Nederlands ‘de Vergulde Zon’.
Na de dood van Abraham Bertius in 1683 volgden nog vier pastoors van de Orde der Carmelieten uit Parijs. Ze lieten zich aanspreken met ‘Mon père’.
Eind achttiende eeuw kwam er volledige godsdienstvrijheid en toen konden de katholieken weer echte kerken bouwen. In 1838 maakte de Leidse architect Th. Molkenboer een bouwplan voor een nieuwe kerk op deze plaats. Op 19 november 1839 werd hij ingewijd. ‘Mon Père kerk’ was overigens maar een bijnaam. Officieel heet hij ‘Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk’, een onbruikbare naam voor het dagelijks spraakgebruik.

De Overdekte
De Mon Père kerk heeft bijna honderd jaar dienst gedaan. In de jaren dertig van de twintigste eeuw trokken veel binnenstadsbewoners naar nieuwe woonwijken buiten de singels en men zag het als een logische stap om daar ook kerken te bouwen. Aan de Herensingel werd de Sint Josephkerk gebouwd. Dat was maar 650 meter van de Mon Père kerk vandaan, maar die kerk was nu overbodig geworden. Op zondagavond 8 juli 1934 werd daar de laatste dienst gehouden.

In 1936 werd bekend dat er plannen werden gemaakt voor een overdekt zwembad in het voormalige kerkgebouw. Dit veroorzaakte nogal wat beroering in katholiek Leiden. Ondanks de protesten ging dit plan door. In 1937 kwam de bouwvergunning af. De kerktoren verdween en er kwam een nieuwe voorgevel tegen de bestaande. Op donderdag 4 november 1937 werd het zwembad ‘De Overdekte’ geopend.- 1916 -

de Mon Pèrekerk
- 1979 -

de Overdekte


foto: J.W.C. Postel


In 1977 viel het besluit tot sluiting van de Overdekte. Het zwembad was niet meer rendabel. Eind 1979 werd het gebouw gesloopt. De gemeente had al besloten dat er op die plaats woningen zouden komen. Van diverse zijden werd aangedrongen om op de begane grond winkelruimte te maken, om de levendigheid in de straat te bevorderen. Het werden toch woningen.- 2022 -

Woningen op de plaats van de Overdekte