de nieuwe Petruskerk


- 2022 -

De nieuwe Petruskerk aan de Lammenschansweg
- 2022 -

De pastorie aan de Lorenzkade


Na het afbranden in 1933 van de Petruskerk aan de Langebrug, was men het er al snel over eens dat de kerk niet op diezelfde plek herbouwd zou worden. Gezien de stedelijke uitbreiding was het logischer om de kerk in een nieuwe woonwijk neer te zetten. De keuze viel op een terrein aan de Lammenschansweg. Daar bestond de mogelijkheid om de kerk aan een plein te bouwen en op een harmonische wijze in te passen tussen de andere bebouwing, zodat hij niet als een wezensvreemd element ingeklemd zou staan tussen de gebouwen, zoals zo vaak het geval was met kerken in de binnenstad.
De kerk is ontworpen door A.H. Kropholler en ir H.A. van Oerle. Het gebouw oogt traditioneel. Het staat oost-west georiŽnteerd met de toren aan de westkant en het priesterkoor op het oosten, zoals dat ook het geval is met de Pieterskerk en de Hooglandsekerk. Het grondplan toont overeenkomsten met de oude Petruskerk aan de Langebrug.
De eerste paal werd geslagen op 19 december 1934 en op 10 maart 1936 is de kerk ingewijd.