Rembrandtstraat 10


- 2023 -

Rembrandtstraat 10


Het gebouw is vanaf 1922 in gebruik geweest bij het Apostolisch genootschap. Gezien de bouwstijl dateert het pand vermoedelijk ook uit die tijd. Het genootschap heette toen: ‘Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen’. In 1946 werd dat het ‘Apostolisch Genootschap’. Het Apostolisch Genootschap is voortgekomen uit een opwekkingsbeweging die in de negentiende eeuw in Engeland ontstond. In Nederland geldt het Apostolisch Genootschap nu als een vrijzinnige stroming.
Het Apostolisch Genootschap heeft in 1961 een tweede gebouw in gebruik genomen aan de Sumatrastraat. Het gebouw Rembrandstraat 10 is tot 1969 als vergaderruimte in gebruik gebleven, toen een nieuw gebouw gereed kwam aan de Cesar Franckstraat.
Rembrandstraat 10 werd daarna gebruikt als antiekhal. In juli 1979 is het door brand zwaar beschadigd. Dat gebeurde vlak voordat de pas opgerichte sociëteit 'De Leidse Kring' zijn intrek zou nemen op de begane grond.
Vanaf 1982 was het gebouw in gebruik als de Marokkaanse moskee ‘Al Hijra’. De gemeenschap van Marokkaanse moslims heeft sinds 2018 een nieuw gebouw aan de Haagweg, hoek Ter Haarkade.
Rembrandstraat 10 heeft nu een woonfunctie.