bronnen


Pieterskerk
De Pieterskerk in Leiden (2011)
Bianca van den Berg, De Pieterskerk in Leiden
Wikipedia
Leids religieus erfgoed, kaders voor de toekomst, gemeente Leiden

Hooglandsekerk
Hans Karstens e.a. Zeven eeuwen Hooglandse Kerk, De kathedraal van het licht
Wikipedia
Leids religieus erfgoed, kaders voor de toekomst, gemeente Leiden

Hartebrugkerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Wikipedia
R.K. Kerkbestuur, De Hartebrug Restauratiekrant
J.C.M. van Winden, Kerken en parochies van Katholiek Leiden
Cunibertus Sloots, Honderd jaar Hartebrugkerk 1836-1936
Paul Onderwater, 150 jaar Hartebrugkerk
H.F. Dirkskmeier en P.R.M. Schreuder, Een grote winkel in een boomgaard
J.C.M. van Winden, De Hartebrugkerk te Leiden
E.J. Wetering, Bierbrouwerij onder Hartebrugkerk, Stielz jaargang 2002
P. de Baar, Nogmaals bierbrouwerij Het Witte Hart, Stielz jaargang

Mon Pere kerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant Leids Jaarboekje

Sint Petruskerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant

Josephkerk
Leidsche Courant


Lodewijkskerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant
George Hemmers, Vijf eeuwen kerk aan de gracht

Leonarduskerk
Gedenkboek Leonarduskerk Leiden

Antoniuskerk
www.lamgodsleiden.nl

Maria Middelares
www.lamgodsleiden.nl Van noodkerk tot monument, uitgave van het Kerkbestuur Parochie LAM Gods

Oud-katholieke kerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Cournt

Marekerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Leids Jaarboekje
Wikipedia

Loodskerk
Leidsche Courant
Wikipedia

Oosterkerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant
Gebouwen/wijken en predikanten na ca 1930

Kooikapel
Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidse Courant
Gebouwen/wijken en predikanten na ca 1930

Maranathakerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant
Gebouwen/wijken en predikanten na ca 1930

Koningskerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant
Gebouwen/wijken en predikanten na ca 1930

Vredeskerk
Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidse Courant
Gebouwen/wijken en predikanten na ca 1930

Gasthuiskerk
Leidsch Dagblad
Wikipedia
Leids Jaarboekje 1952, 1955


Hooigrachtkerk
Leidsch Dagblad
Gereformeerde kerken.info
www.beijen.net/pla/Leidsfamilienetwerk.pdf https://hisgis.nl/projecten/zuid-holland/

Herengrachtkerk
Gereformeerde kerken.info

Oude Vestkerk
Leidsch Dagblad
Gereformeerde kerken.info
H.J.Ph.G. Kaajan, Rondom een eeuw Oude Vestkerk - grepen uit het leven van 150 jaar Gereformeerde Kerk te Leiden; 1989.
B. van Gelder, Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken; Meulenhoff Educatief Amsterdam; 1970.

Zuiderkerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant
Gereformeerde kerken.info

Beloftekerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant
Gereformeerde kerken.info

Bevrijdingskerk
Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidse Courant
Leids religieus erfgoed, kaders voor de toekomst, gemeente Leiden

Opstandingskerk
Nieuwe Leidse Courant
Reliwiki
Leids religieus erfgoed, kaders voor de toekomst, gemeente Leiden

Nieuwe Rijn 76
Gereformeerde kerken.info


Bethlehemskerk
Leidsch Dagblad


Lutherse kerk
Leids Jaarboekje 1996
Leidsch Dagblad
Rijksmonumenten.nl

Remonstrantse kerk
Leids Jaarboekje 1915
Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidse Courant

Lokhorstkerk
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Monique Roso, De Lokhorstkerk in Leiden, van schuilkerk naar sieraad van de stad. Rembrandstraat 10
Reliwiki
Wikipedia
Leidsch Dagblad

Sumatrastraat 197
Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidse Courant
Leids religieus erfgoed, kaders voor de toekomst, gemeente Leiden

Cesar Franckstraat 38
Leidsch Dagblad, nov 1981
Leidsche Courant
Leids religieus erfgoed, kaders voor de toekomst, gemeente Leiden

Brahmslaan 2
Leidsch Dagblad

Koninkrijkszaal
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant

Christoforuskerk
Leidsch Dagblad

Hooigracht 30
Leidsch Dagblad

Groenesteeg 66
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant

la Vertu
Wikipedia
https://www.vrijmetselarij.nl/lavertu/Ons-gebouw
Verhalen: Loge La Vertu (erfgoedleiden.nl)

synagoge
Wikipedia
Leiden, Levendaal 16 - Synagoge - Reliwiki