bronnen


Hartebrugkerk
Leids Dagblad
Leidsche Courant
Wikipedia
R.K. Kerkbestuur, De Hartebrug Restauratiekrant
J.C.M. van Winden, Kerken en parochies van Katholiek Leiden
Cunibertus Sloots, Honderd jaar Hartebrugkerk 1836-1936
Paul Onderwater, 150 jaar Hartebrugkerk
H.F. Dirkskmeier en P.R.M. Schreuder, Een grote winkel in een boomgaard
J.C.M. van Winden, De Hartebrugkerk te Leiden
E.J. Wetering, Bierbrouwerij onder Hartebrugkerk, Stielz jaargang 2002
P. de Baar, Nogmaals bierbrouwerij Het Witte Hart, Stielz jaargang

Mon Pere kerk
Leids Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant Leids Jaarboekje

Sint Petruskerk
Leids Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant

Lodewijkskerk
Leids Dagblad
Leidsche Courant
Nieuwe Leidse Courant George Hemmers, Vijf eeuwen kerk aan de gracht

Marekerk
Leids Dagblad
Leidsche Courant
Leids Jaarboekje Wikipedia

Oude Vestkerk
Leids Dagblad, nov 1981
Gereformeerde kerken.info
H.J.Ph.G. Kaajan, Rondom een eeuw Oude Vestkerk - grepen uit het leven van 150 jaar Gereformeerde Kerk te Leiden; 1989.
B. van Gelder, Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken; Meulenhoff Educatief Amsterdam; 1970.