synagoge


- 2023 -

de synagoge
Levendaal 16
- 2023 -

zijgevel van de synagoge aan de Korevaarstraat
Vanuit de Korevaarstraat gezien, lijkt het of dit gebouw uit het gelid staat, maar aan de kant van het Levendaal staat hij keurig in de gevelrij. Deze situatie is het gevolg van de doorbraak van de Korevaarstraat. Oorspronkelijk stond de synagoge op de hoek van de Jodenkerksteeg


De Leidse synagoge werd in 1723 in gebruik genomen. Ongeveer tien jaar later is de voorgevel gewijzigd.
In 1762 is de hele synagoge herbouwd. Het gebouw raakte beschadigd door de kruitramp van 1807 en werd provisorisch hersteld. In 1858 is het grondig gerenoveerd, wat inhield dat het vrijwel geheel werd vernieuwd. De gevelindeling is behouden gebleven.
In de tweede Wereldoorlog is het gebouw zwaar beschadigd. In 1947 was het hersteld en werd het opnieuw in gebruik genomen.- 1918 -

Levendaal met synagoge
Op deze tekening is nog te zien hoe de gevelrij aan het Levendaal doorliep, voor de doorbraak van de Korevaarstraat in 1922. Rechts van de synagoge liep de Jodenkerksteeg.

tekening: J.E. Kikkert