AutoCAD

AutoCAD12
In de jaren negentig heb ik mij intensief beziggehouden met het AutoCAD-programma. Ik heb een nieuwe menustructuur ontwikkeld met bijbehorende commando’s. Als basis heb ik het steeds de bestaande commando’s gebruikt. Mijn uitgangspunt was dat het allemaal veel logischer en efficiënter kon. Het resultaat heb ik beschreven in het een handboek ‘ErgoCAD, een AutoCAD interface.’
Na AutoCAD12 kwamen de versies voor Windows. Dit bood nieuwe mogelijkheden, maar ook weer beperkingen. Merkwaardig was bijvoorbeeld dat de functietoetsen niet meer ondersteund werden. Vooralsnog was Windows voor AutoCAD niet veel meer dan een schil die eromheen was gelegd.

AutoCAD 2011
Omdat de overstap naar AutoCAD onder Windows destijds niet zo erg lokte en om diverse andere redenen heb ik AutoCAD voor lange tijd laten rusten. Ongeveer 15 jaar later heb ik de draad weer opgepakt. De vooruitgang in de computertechniek heeft allerlei verbeteringen mogelijk gemaakt. AutoCAD is er in veel opzichten op vooruit gegaan, maar het chaotische karakter van het programma is onveranderd gebleven. Het lijkt of een groep programmeurs bij elkaar is gezet die slecht konden samenwerken en er ieder hun eigen hobby op na hielden. Ongeacht of ze klaar waren met hun deeltaak werd de boel bij elkaar geveegd en op de markt gegooid onder het mom van: ‘Kijk maar of er iets moois bij zit.’ Net als in het DOS-tijdperk is het nodig de menu’s beter in te delen, een aantal basisfuncties aan te vullen of te verbeteren en natuurlijk is het interessant om applicaties te bouwen voor specifieke toepassingen.