BronnenLeids Jaarboekje
Leidsch Dagblad
Leidsche Courant
Handelingen van de Raad
Sleutelstad
You Tube
Wikipedia
Bouwkundig Weekblad 1922, p. 385
Museum De Lakenhal: gebouw, geschiedenis, collectie