Daar heeft hij een punt

In ‘Daar heeft hij een punt’ wil ik het hebben over wat er in de afgelopen vijftig jaar veranderd is in de Nederlandse taal. Sinds de tijd dat ik de taal heb geleerd zijn er zoveel dingen veranderd dat je rustig kunt spreken van een revolutie. De maatschappij is in die periode sterk veranderd en de taal is daar niet bij achtergebleven. Die veranderingen zijn bovendien erg hoorbaar en zichtbaar door alle moderne communicatiemiddelen.
Wie de radio aanzet kan dagelijks spreekwijzen en zegswijzen horen die vijftig jaar geleden volkomen onbekend waren.

‘Welke veranderingen hebben we het dan over?’
‘Nou, zo een dus! ‘
‘Niks mis mee, toch?’
‘Dacht ik wel.’
‘Vroeger zeiden we dat niet zo.’
‘Daar heeft hij een punt!’