De geschiedenis van de Vollersgracht in Leiden


Het is mijn bedoeling om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de Vollersgracht en zijn bewoners door de jaren heen. Bijdragen van andere bewoners zijn van harte welkom.

De geschiedenis van de gracht
De stadswijk Maredorp was ooit een stukje Hollands weidelandschap, dat door rechte slootjes werd doorsneden. Het gebied werd in 1355 toegevoegd aan de oude stad door de aanleg van de Oude Vest. Dat gebeurde vooral om veiligheidsredenen. De Vestwal lag op de plaats waar nu de percelen van de huizen van de Oude Vest liggen. Direct achter de wallen liep de binnenvestsloot. Bij de Vollersgracht lag die ter hoogte van het huidige perceel Vollersgracht 2/2a.
Maredorp behield nog lange tijd een agrarisch karakter. lees verder


Werkzaamheden aan de waterleiding (1), sept-okt 2009


Werkzaamheden aan de waterleiding (2), sept-okt 2009


Aanleg van het nevenriool, mei 2008


Maatregelen tegen wateroverlast
In de afgelopen jaren ontstond op diverse plaatsen in de stad ernstige wateroverlast tijdens hoosbuien. De riolen konden het niet aan en het water drong laaggelegen woningen binnen. De gemeente heeft besloten om hier wat aan te doen. Op de Vollersgracht worden in mei 2008 voorzieningen getroffen die problemen met water in de toekomst moeten voorkomen. De maatregelen bestaan uit een nevenriool met afvoerroosters. Het water wordt verzameld in een pompput. Vanuit die put wordt het water naar de Oude Vest gepompt via een speciale pijpleiding. De pomp treedt automatisch in werking wanneer het water in de put een bepaald niveau bereikt.


winter, 22 december 2007


winter, 22 december 2007


Bestratingswerkzaamheden, maart 2006


De Haagse lantaarn wordt vervangen door de Leidse, maart 2006