Beloftekerk


- 1968 -

Beloftekerk


De Gereformeerde Kerk maakte in het Morskwartier sinds 1955 gebruik van de Maranathakerk en bijgebouwen van de Nederlands Hervormde kerk. Met name die bijgebouwen waren niet toereikend. Daarom werd in 1968 door de Gereformeerde Kerk een houten noodgebouw aan de Robijnstraat in gebruik genomen dat de naam Beloftekerk kreeg. Het was de bedoeling dat op die plek later een stenen kerkgebouw zou komen. Zover is het nooit gekomen. In 1975 bleek dat er niet voldoende geld was om een nieuwe kerk te bouwen. De Beloftekerk is toen buiten gebruik gesteld en de gereformeerden zijn weer gebruik gaan maken van de Maranathakerk. Voortaan werden er gezamenlijke diensten gehouden. Omdat de bijgebouwen van de Maranathakerk te klein waren voor twee kerkgenootschappen zijn die uitgebreid.