Bevrijdingskerk


- 2023 -

Bevrijdingskerk
Aerent Bruunstraat 1
Architecten: Nielsen, Spruit en Van der Kuilen


Deze kerk die in 1961 gebouwd werd door de Gereformeerde Kerk maakt met de relatief kleine ramen een erg gesloten indruk en wijkt daarmee sterk af van andere kerken die in die tijd tot stand zijn gekomen. In de ruimte komt het gebouw, dat aan een park is gelegen wel tot zijn recht, al wordt een goed zicht erop nu belemmerd door inmiddels fors uitgegroeide bomen en een rij afvalcontainers. Voordat deze kerk er stond, werd voor kerkdiensten gebruik gemaakt van de openbare school aan de Telderskade.
Vanaf het begin werd de kerk ook gebruikt voor diensten van de Hervormde kerk. Bij de Hervormde Kerk bestond het voornemen om in Zuid-West een eigen kerkgebouw neer te zetten, maar dat is er nooit van gekomen. Een saillant detail is dat op het terrein aan de Brahmslaan, dat hiervoor bestemd was, uiteindelijk de kerk van de Mormonen is verrezen.
In 2006 is de Opstandingskerk door de gereformeerden buiten gebruik gesteld en verkocht aan de Christelijke Gereformeerde kerk, die tot dan toe een kerkgebouw aan de Steenschuur gebruikte met de naam Opstandingskerk. Die naam is meeverhuisd naar de kerk aan de Aerent Bruunstraat.