Cesar Franckstraat 38


- 2023 -

Cesar Franckstraat 38
architect: H. Korswagen


Dit gebouw is in 1969 in gebruik genomen door het Apostolisch Genootschap. Het verving het gebouw Rembrandtstraat 10. Van 1961 tot 2011 had het Apostolisch Genootschap ook een vergaderruimte aan de Sumatrastraat in gebruik.