Hooigracht 30


- 2023 -

Hooigracht 30
Voormalig gebouw Leger des Heils en voormalige moskee
Het linker pand was oorspronkelijk 30-30a. Het rechter pand (30bc) is er waarschijnlijk later bijgetrokken.- 1988 -

Hooigracht 30 in gebruik als moskee
Dat het om een moskee gaat is te zien aan de nieuwe ingang in het rechter pand.


foto: Monumentenzorg


Het Leger des Heils is een evangelisch kerkgenootschap dat in 1865 in Londen werd gesticht door William Booth. In 1887 kwam het Leger des Heils naar Nederland en in 1889 werd het actief in Leiden. In het prille begin werd gebruik gemaakt van een vergaderzaal aan de Van der Werfstraat en later ook van een zaal aan het Noordeinde. Rond 1895 werd een pand aan de Lammermarkt 36 in gebruik genomen. Het maakte deel uit van het huizenblok aan de Noordkant dat rond 1934 is gesloopt voor de uitbreiding van het terrein van de veemarkt. Het Leger des Heils is het pand waarschijnlijk tot de sloop blijven gebruiken. Intussen was in 1929 het pand Hooigracht 30-30a aangekocht. Dit was een voormalig wijnpakhuis. Na een verbouwing kon het op 8 maart 1930 officieel worden geopend.
In 1984 werd het pand verkocht aan de (Turkse) Islamitische Stichting Nederland. Die het in gebruik nam als moskee.
De Turkse moslims zochten begin jaren negentig naar een nieuw onderkomen. De belangrijkste reden was de slechte bereikbaarheid van hun moskee aan de Hooigracht. Ze hadden belangstelling voor de leegstaande Petrakerk in de Kooi, maar daarvoor waren meerdere gegadigden. In 1993 kwam de koop toch rond en verlieten de Turkse islamieten het gebouw aan de Hooigracht.
- 1966 -

Hooigracht 30-30a
In gebruik bij het Leger des Heils


Foto: Monumentenzorg


- 1966 -

Hooigracht 30bc
Foto: Monumentenzorg