Kooikapel


- 2023 -

Kooikapel
Driftstraat 49a
architect: Gijs van Hoogevest


Voorafgaand aan de bouw van de Kooikapel werd voor kerkdiensten van de Nederlands Hervormde Gemeente gebruik gemaakt van het gymnastieklokaal van de Medusaschool. Op 6 december 1933 werd de eerste steen gelegd en in juli 1934 is de Kooikapel in gebruik genomen.
Toen de kerk in 1959 haar 25-jarig bestaan vierde, werd de naam Kooikapel gewijzigd in Bethlehemkerk. Men vond ‘kapel’ geen goede aanduiding voor de kerk. Bovendien was er een trend gaande om kerken een wat meer poëtische naam te geven met een Bijbelse verwijzing. De kerk mocht dan voortaan officieel Bethlehemkerk heten, de naam Kooikapel bleef gewoon in gebruik, want een naam die klinkt als een klok krijg je er niet zomaar uit. Men wist ook heel goed dat Leiden al eerder een Bethlehemkerk had gehad. Het gebouw aan de Lammermarkt bestond nog, maar het was niet meer dan een bouwval die gebruikt werd als opslagplaats van de dienst gemeentewerken. Men had natuurlijk ook niet kunnen voorzien dat dat gebouw na een grondige restauratie in 1986 opnieuw als kerk in gebruik zou worden genomen. Toen had Leiden twee Bethlehemkerken. De kerkeraad van de hervormde gemeente besloot toen maar om de kerk weer officieel Kooikapel te noemen.
In het begin van deze eeuw was het kerkbezoek sterk teruggelopen. Het gebouw werd ook gebruikt door de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tot 2009 werden er nog kerkdiensten gehouden.
In 2010 is de kerk overgedragen aan de Baptistengemeente.