Lokhorstkerk


- 2023 -

Lokhorstkerk
Pieterskerkstraat 1


De Lokhorstkerk is in 1638 gebouwd door de Doopsgezinden. Zij vormden een groep die zich in de zeventiende eeuw afsplitste van andere stromingen in de periode van de reformatie. Andere kerkgenootschappen dan de calvinistische staatskerk mochten geen kerkgebouw hebben dat vanaf de straat zichtbaar was. Het werd dus een schuilkerk die achter de huizenrij van de Pieterskerkstraat staat. De kerk is gebouwd op een perceel waarop het Huis Lockhorst stond. De kelder van dat huis is nog intact en die heeft dienstgedaan als garderobe.
Het voorgebouw aan de Pieterskerkstraat in zijn huidige vorm dateert van 1823. Oorspronkelijk stond daar de kosterswoning. Een nieuwe kosterswoning werd opgenomen in het voorgebouw.
In 1860 is het interieur van de kerk grondig verbouwd onder leiding van architect J.W. Schaap. Daarbij is het binnenplaatsje overdekt. Het voorgebouw is in 1974 inwendig verbouwd.
Sinds 1971 delen de Doopsgezinden het gebouw met de Remonstranten, die eerder een eigen kerk hadden aan de Middelweg.- 1788 -

Lokhorstkerk


tekening: Jacob Timmermans


- 1879 -

Lokhorstkerk op de kaart van Van Campen