Lutherse kerk


- 1878 -

oude gevel van de Lutherse kerk


foto J. Goedeljee


- 1902 -

nieuwe gevel met klokketoren


foto J. Goedeljee


- 2023-

Lutherse kerk
De Lutherse kerk is gebouwd in 1618. Voor die tijd hebben de Lutheranen gebruik gemaakt van de kapel in het Jeruzalemshofje. Het gebouw stond achter de huizenrij van de Hooglandse kerkgracht want in die tijd gold voor alle niet-calvinisten dat hun kerken niet aan openbare weg zichtbaar mochten zijn.
In 1640 en 1660 is de kerk uitgebreid met gaanderijen. In 1719 is er aan de Middelweg een weeshuis ingericht dat via een deur verbonden was met de kerk. In de negentiende eeuw zijn beide gebouwen flink verbouwd. Vermoedelijk rond 1850 zijn de huizen die voor de kerk stonden, afgebroken en kreeg het gebouw een nieuwe voorgevel.
In 1861 is aan de rechterkant van het voorterrein de consistorie gebouwd.
In 1888 is de voorgevel weer gewijzigd. Hij kreeg in de top een klokkentorentje. Dat is kort voor de Tweede Wereldoorlog verwijderd wegens bouwvalligheid. In 2018 is de kerk buiten gebruik gesteld.- 1850 -

de kaart van Van Campen
Er staan nog huizen voor de Lutherse kerk.
- 1788-

de huizen voor de Lutherse kerk Links is de toegangsdeur van de kerk te zien.


de voormalige pastorie
Hooglandsekerkgracht 28
het voormalige Lutherse weeshuis
Middelweg 38
Het gebouw is nu in gebruik als wooncomplex.