Oosterkerk


- 1976 -

Oosterkerk
Herengracht 55
architect: W.C. Mulder


foto: Cor Baars


- 1975 -

achterzijde van de Oosterkerk aan de Langestraat


foto: Monumentenzorg


Ter vervanging van de oude Oosterkerk aan de Oranjegracht werd in 1899 door de Nederlands-Hervormde gemeente een nieuwe Oosterkerk gebouwd aan de Herengracht. Aan de achterkant grensde hij aan de Langestraat. In december 1899 is hij in gebruik genomen. De kerk had een markante toren, maar de kerkzaal was kaal en sfeerloos. Toch trok de kerk in zijn hoogtijdagen massaal bezoekers, zodat de koster vaak klapstoelen moest aanslepen om voor extra zitplaatsen te zorgen.
In de jaren zestig van de vorige eeuw liep het aantal kerkgangers sterk terug door ontvolking van de binnenstad. Dat trof met name de Oosterkerk die grensde aan het Herengracht-Zijlsingelgebied dat in die dagen grotendeels met de grond gelijk werd gemaakt. Het kerkbestuur besloot om de Oosterkerk af te stoten. Op 31 december 1967 werd de laatste dienst gehouden.
Tot 1 december 1970 huurde V&D de kerk om te gebruiken als opslagplaats. Om de nuttige ruimte te vergroten werd er een verdieping gemaakt in de kerkzaal. In het laatste jaar was er ook een campingshow in de kerk. Een nieuwe gebruiker werd niet gevonden. Het gebouw had geen monumentenstatus en het werd uiteindelijk in 1975 verkocht aan de firma Duprie die de kerk sloopte en er een appartementencomplex neerzette. De gevel aan de Herengracht kreeg een verticale verdeling zodat het geheel zich goed voegde in de rij grachtenpanden. De rooilijn van de buitenste partijen van de gevel staan, net als destijds de kerk, een stukje uit de rooilijn om te voorkomen dat de nieuwbouw voor de zijramen van de belendende panden zou komen te staan. Daardoor is nog steeds goed te zien waar de kerk ooit stond.- 2023 -

Appartementen op de plaats waar de Oosterkerk stond.