Opstandingskerk


- plm 1927 -

De Christelijke Gereformeerde Kerk
Steenschuur 9
architect: B.E. Spijker
- 2023 -

de voormalige Opstandingskerk
Het gebouw is nu in gebruik als fitnesscentrum.
De verschillende groepen die in de negentiende eeuw uit de hervormde kerk traden hebben zich in 1892 verenigd en in 1905 mondde dat uit in een fusie. Een klein deel deed daar echter niet aan mee en ging verder als de Christelijke Gereformeerde Kerk.
Waarschijnlijk eind negentiende eeuw namen ze een kerkzaaltje aan de Boomgaardsteeg in gebruik. Dit stond in feite achter de huizenrij aan de Steenschuur. De latere ingang aan de Steenschuur 9 kwam in 1927 tot stand nadat de drukkerij die daar gevestigd was, vertrok. Steenschuur 9 kreeg een art deco-gevel en de kerkzaal zelf is grondig gerenoveerd en vergroot. Boven de ingang kwam in art deco-letters ‘CHR. GEREF. KERK’ te staan. De naam Opstandingskerk is van latere datum. De letters van die naam op de gevel dateren uit de jaren zestig.
In 2007 is het gebouw verkocht. De Christelijke Gereformeerde Kerk had inmiddels de Bevrijdingskerk aan de Aerent Bruunstraat overgenomen van de Gereformeerde kerk. De reden van de verhuizing was dat het gebouw aan de Steenschuur toe was aan een dure renovatiebeurt, terwijl de Bevrijdingskerk in goede staat verkeerde.
De naam Opstandingskerk is meeverhuisd naar de kerk in Zuid-West. De letters, die geen onderdeel uitmaken van de architectuur, zijn op de gevel blijven staan. De kerk aan de Steenschuur is nu in gebruik als fitnesscentrum. In de kerkzaal is een verdiepingsvloer aangebracht.- 1969-

Zijgevel Opstandingskerk


foto: Monumentenzorg


- 1924-

Voor de verbouwing van 1927
Het pand rechts van de twee trapgevels werd verbouwd tot entree van de kerk.


foto: J.W. Kret