s

Petrakerk


- plm 1965 -

Petrakerk
Curaçaostraat
Architect: Kraan en Van Nieuwkoop

foto : N. Bavelaar


- 2023 -

Mimar Sinan Moskee
De kerk is verbouwd tot moskee.
De Petrakerk is in 1961 in gebruik genomen door de Gereformeerde kerk. Hij verving de Herengrachtkerk die in 1958 was overgedragen aan de afgesplitste groep ‘Gereformeerde kerk Vrijgemaakt’. Ter overbrugging werd gebruik gemaakt van de RK-school aan de Timorstraat.
In de jaren tachtig werd begonnen met gezamenlijke diensten van de Hervormde en de Gereformeerde kerk. Dat gold ook voor de diensten van de Bethlehemkerk (Kooikapel), van de Hervormde kerk. In 1990 bleek dat men in de Kooi toe kon met één kerkgebouw. Na 1990 werden er in de Petrakerk geen kerkdiensten meer gehouden, maar het gebouw werd nog wel gebruikt voor enkele nevenactiviteiten.
Er waren diverse partijen die interesse toonden om het gebouw over te nemen, waaronder de Baptistengemeente. Uiteindelijk werd de kerk in 1993 verkocht aan de Turks-Islamitische Culturele Vereniging en verbouwd tot moskee. De Turks-Islamitische Culturele Vereniging nam 1984 het gebouw Hooigracht 30 over van het Leger des Heils, maar die locatie voldeed niet meer. Op 20 november 1993 werd de Mimar Sinan Moskee geopend.