kerkelijk centrum de Regenboog


- 2023 -

kerkelijk centrum de Regenboog
Watermolen 1
architect: J. Splinter


Begin jaren zeventig werd er een samenwerkingsverband gestart tussen de katholieken, de hervormden en de gereformeerden voor het geestelijk leven in de in aanbouw zijnde Merenwijk. Aanvankelijk werden er kerkelijke bijeenkomsten gehouden in de aula van de scholen aan het Valkenpad.
In 1975 was er even sprake van dat het houten noodgebouw van de Beloftekerk uit het Morskwartier beschikbaar was voor de Merenwijk, maar al gauw bleek dat dat al een andere bestemming had.
In de loop van de jaren zeventig kwam er een gebouw tot stand dat de naam Regenboog kreeg. Op 10 december 1978 werd daar de eerste dienst gehouden.
Gebrek aan expressie is kenmerkend voor de bouw in de jaren zeventig. De hele Merenwijk is daardoor getekend en ook het kerkelijk centrum de Regenboog. Het gebouw was niet als kerk herkenbaar. In 1980 is er een logo op de gevel aangebracht dat duidt op de religieuze bestemming. Later is voor de kerk een klokkestoel gekomen, waardoor toch enigszins duidelijk wordt dat het om een kerk gaat.